Broniące się przed spadkiem rezerwy Miedzi nie zdołały powstrzymać, bardzo dobrze spisujących siię wiosną, "rekordzistów".