Kurs UEFA B zorganizowany na obiektach Rekordu dla trenerów z Polski i Słowacji. Wśród wykładowców i uczestników sporo znanych twarzy.

 

Właśnie rozpoczął się kurs UEFA składający się z 10 dwudniowych zjazdów szkoleniowych. Kurs prowadzony będzie przez instytucję do tego uprawnioną, co gwarantuje zarówno jakość jak i możliwość uzyskania certyfikatu UEFA. Zaplanowane zajęcia będą miały teoretyczny i praktyczny charakter w sumarycznym wymiarze 160 godzin. Aby zapewnić swobodną i efektywną komunikację podczas całego kursu zapewnione jest wsparcie tłumacza.

Co istotne – kurs realizowany jest WSPÓLNIE dla 16 osób z Polski i 16 osób ze Słowacji, które pochodzą z obszaru wsparcia projektu Interreg. We wrześniu 2017 roku przeprowadzono kampanię informacyjno-promocyjną a także rekrutację. Od listopada 2017 do czerwca 2018 prowadzony będzie kurs, podczas którego uczestnicy będą podwyższali swoją wiedzę, kompetencje i kwalifikacje. Pomocny w tym będzie sprzęt szkoleniowy (testery sportowe i kamera) a także dostępna infrastruktura sportowo-szkoleniowa. Wszyscy uczestnicy mają zapewnione wyżywienie i napoje, a trenerzy ze Słowacji także noclegi i transport na miejsce kursu.

Aby zwiększyć kompetencje trenerów nie tylko w obszarze sportu, ale także swobodnej komunikacji językowej szkolenie dla trenerów zostało dodatkowo wzbogacone o dedykowany kurs językowy obejmujący słownictwo polsko-słowacko-angielskie z zakresu piłki nożnej i sportu. Przed nami jeszcze 9 zjazdów oraz wspólny staż zawodowy, który będzie realizowany na Słowacji. Czekamy zatem na kolejne zjazdy a w dłużej perspektywie na rezultaty kompleksowego szkolenia trenerów.