Tradycyjnie koniec roku to okazja do podsumowania sukcesów i porażek naszych sportwców przez Prezesa Zarządu Rekordu, Janusza Szymurę. Część pierwsza wywiadu.