Spotkanie bielskich sportowców, trenerów i działaczy z Prezydentem Miasta to już wieloletnia tradycja. Podczas spotkania są oni horowani nagrodą "Harnasia", w czterch kategoriach. Dwa z nich trafiły w tym roku w ręce przedstawicieli Rekordu.