Zakończył się kurs UEFA A, odbywający się od kilku miesięcy na obiektach Centrum Sportu Rekord. Wśród abswolwentów także trenerzy naszego klubu.