Filmowe podsumowanie pięciu dni sportowo-wypoczynkowego pobytu biało-zielonych na Malcie.