Podopiecze Marcina Trzebuniaka kontynujują swój zwycięski pierwszoligowy marsz.