Filmowe podsumowanie Dnia Otwartego w naszej Szkole Mistrzostwa Sportowego.