W minioną sobotę, 9. grudnia 2017 r. w Wieliczce, doszło do podpisania umowy o współpracy,  pomiędzy SMS BTS Rekord  a identyczną placówką w Wieliczce.