Szerzej o klubie z punktu widzenia zarządu. Jako pierwszy prezes Rekordu Janusz Rekordu.