Statystyki nie przemawiały za naszą drużyną i niestety w tym spotkaniu znalazły potwierdzenie.  Skrót i pomeczowe opinie.