Bielszczanie walczyli do końca, ale z awansu cieszą się mistrzowie Czech - praska Sparta.